magnaicons/hamburger

Menu

Ønskeliste

Hvad handler dit spørgsmål om?

Vælg et emne

Bestilling og Betaling

Bestilling og Betaling

Returnering og afbestilling

Returnering og afbestilling

Forsendelse & levering

Forsendelse & levering

Garanti & Service

Garanti & Service

Spørgsmål og råd om produkter

Spørgsmål og råd om produkter

For virksomheder

For virksomheder

For virksomheder

For virksomheder

om batteri-til-elcykel.dk magnaicons/chevron-down

Vi er batteri-til-elcykel.dk, den europæiske ekspert i batterier, opladere og tilbehør til din elcykel. Med vores internationale produktsortiment ønsker vi at give alle kunder et e-bike-batteri, som de kan opleve mange behagelige cykelkilometer på. Med vores høje kvalitet ønsker vi at opfylde alle kunders behov gennem hurtig service, gode råd til brug og hurtig levering. Passende rådgivning, hurtig og komplet, så du kan fortsætte med at nyde din e-bike fuldt ud!

Kontaktoplysninger magnaicons/chevron-down

Du kan kontakte os på følgende måder:

Chat
vores chatbot ved (næsten) alt og kan altid spørge dig om noget. Du kan også live-chatte med en af vores kundeservicemedarbejdere, hvis du gerne vil tale med nogen. Du kan live-chatte med vores kundeserviceteam mandag til fredag fra 10:00 - 11:00 og 14:00 - 15:00. Chatbotten vil besvare dine spørgsmål dag og nat.

Tip: Tjek faq-siden for at se, om dit spørgsmål allerede er blevet besvaret.

Whatsapp

Du kan sende en besked til vores kundeservice via whatsapp på +31 850003741. Du kan f.eks. nemt sende billeder og videoer af dit nuværende cykelbatteri eller din elcykel, og du vil få et hurtigt svar på alle dine spørgsmål!

Kontaktformular / mail
Du kan også udfylde nedenstående kontaktformular eller sende en e-mail til [email protected] for at få svar på alle dine spørgsmål og kommentarer.

På telefon

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte en af vores kundeservice på +31 850003741. De vil med glæde hjælpe dig! Vi kan kontaktes pr. telefon mandag til fredag fra 09:00 - 16:00.

Tip: Tjek faq-siden for at se, om dit spørgsmål allerede er blevet besvaret.

Oplysninger om virksomheden
Adresse: Scheiweg 31, 5421XL, Gemert, Nordbrabant, Nederlandene (postadresse)
Handelskammeret (i Nederlandene): 77844858
skatteregisternummer (i Nederlandene): NL861167727B01
Mail:[email protected]
Telefonnummer: +31 8 5000 3741

Vilkår og betingelser batteri-til-elcykel.dk magnaicons/chevron-down

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Artikel 3 - Anvendelsesområde

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel 9 - Prisen

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

Artikel 11 - Levering og fuldbyrdelse

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klageprocedure

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

 

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

 1. Fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
 2. Forbruger: en fysisk person, der ikke udøver et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med en erhvervsdrivende;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Varighedstransaktion: en fjernkontrakt, der vedrører en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over tid;
 5. Varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere og reproducere de lagrede oplysninger uden ændringer i fremtiden.
 6. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 7. Iværksætter: en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;
 8. Fjernkontrakt: en aftale, hvor der inden for rammerne af et system, som iværksætteren har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser, indtil og med aftalens indgåelse udelukkende gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;
 9. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren er sammen i samme rum på samme tid.
 10. Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

 

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Accurate B.V.

Scheiweg 31, 5421XL, Gemert

[email protected]

KVK 77844858

BTW NL861167727B01

 

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og bestilling, der indgås mellem iværksætter og forbruger.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, skal forbrugeren have adgang til teksten til disse almindelige forretningsbetingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, at de almindelige forretningsbetingelser kan ses hos iværksætteren, og at de sendes gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt efter anmodning herom.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser uanset ovenstående stykke og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre den på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis efter anmodning fra forbrugeren.
 4. Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.
 5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annulleres, forbliver aftalen og disse vilkår og betingelser ellers i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter fælles aftale med en bestemmelse, der i videst muligt omfang tilnærmer sig den oprindelige bestemmelse.
 6. Situationer, der ikke er omfattet af disse generelle vilkår og betingelser, bør vurderes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.
 7. Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.
 8. Disse vilkår og betingelser er reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Nederlandene.

 

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
 2. Tilbuddet er uforpligtende. Entreprenøren har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.
 3. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende anvender billeder, skal disse være en troværdig gengivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
 4. Alle billeder og specifikationer i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til kompensation eller opløsning af aftalen.
 5. De billeder, der ledsager produkterne, er en sand repræsentation af de tilbudte produkter. Operatøren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til produkternes faktiske farver.
 6. Iværksætteren tester tilfældigt lageret for at sikre, at kvaliteten af produkterne opretholdes. Cykelbatterierne testes med en vis regelmæssighed i elcyklen for at kunne bestemme deres tilstand korrekt. Disse cykelbatterier er muligvis på lager igen.
 7. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Det drejer sig især om:
 • pris inklusive skatter og afgifter;
 • eventuelle forsendelsesomkostninger;
 • den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke foranstaltninger der er nødvendige i den forbindelse;
 • om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej;
 • betalingsmåde, levering og opfyldelse af aftalen;
 • fristen for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;
 • størrelsen af taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsteknikken beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for den anvendte kommunikationsform;
 • om aftalen arkiveres efter dens indgåelse, og i givet fald på hvilken måde forbrugeren kan få adgang til den. Se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger om dette;
 • den måde, hvorpå forbrugeren, inden aftalen indgås, kan kontrollere de oplysninger, som han har afgivet i forbindelse med aftalen, og om nødvendigt berigtige dem;
 • alle andre sprog, på hvilke aftalen ud over nederlandsk kan indgås;
 • de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende har underkastet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og
 • minimumslængden af fjernkontraktens varighed i tilfælde af en transaktion af varighed.

 

Artikel 5 - Aftalen

 1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat heri.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Virksomheden kan - inden for de lovmæssige rammer - orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller en ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen, idet han skal begrunde dette.
 5. Virksomheden skal vedlægge følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på en varig databærer:
 6. adressen på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager, som findes i de almindelige forretningsbetingelser;
 7. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 8. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 9. de oplysninger, der er nævnt i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden aftalens indgåelse;
 10. kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er tidsubegrænset.
 11. I tilfælde af en transaktion af varighed gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.
 12. Hver aftale indgås på betingelse af, at der er tilstrækkelige mængder af de pågældende produkter til rådighed.

 

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkterne:

 1. Ved køb af produkter har forbrugerne mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i 14 dage i overensstemmelse med lovgivningen. Denne fortrydelsesperiode begynder dagen efter, at forbrugeren har modtaget produktet. Af servicemæssige årsager forlænger iværksætteren de nævnte 14 dage til 30 dage. Det betyder, at forbrugeren har 30 dage til at ophæve aftalen. Efter 14 dage skal forbrugeren dog anføre en begrundelse for fortrydelsen.
 2. I afkølingsperioden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han pakker kun produktet ud i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet til iværksætteren med alt leveret tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i original stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet ham.
 3. Ved "rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren" forstås bl.a. det dokument med vigtige oplysninger, der sendes sammen med hver ordrebekræftelse og faktura. Iværksætteren forventer udtrykkeligt, at forbrugeren tager dette til efterretning.
 4. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han eller hun underrette den erhvervsdrivende herom senest 30 dage efter at have modtaget produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette via e-mail eller via den online returformular. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et forsendelsesbevis.
 5. Hvis kunden ikke har udtrykt ønske om at gøre brug af sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister, er købet en kendsgerning.

 

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, er det højst forbrugeren, der skal betale omkostningerne ved returnering.
 2. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, tilbagebetaler iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsen. Dette er under forudsætning af, at produktet allerede er modtaget tilbage af webshoppen, eller at der kan fremlægges et afgørende bevis for en fuldstændig returnering. Tilbagebetalingen sker via den samme betalingsmetode, som forbrugeren har anvendt, medmindre forbrugeren udtrykkeligt giver tilladelse til en anden betalingsmetode.
 3. Hvis produktet beskadiges som følge af uagtsom håndtering af forbrugeren selv, er forbrugeren ansvarlig for produktets eventuelle værdiforringelse. Afskrivningen vil blive fastsat af en teknisk specialist ansat af Accurate B.V.
 4. Forbrugeren kan ikke holdes ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet alle de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, hvilket bør ske inden indgåelsen af købsaftalen.

 

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

 1. Virksomheden kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden kontraktens indgåelse.
 2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter;
 3. som blev skabt af iværksætteren efter forbrugerens specifikationer;
 4. som klart er af personlig karakter
 5. som ikke kan returneres på grund af deres art;
 6. Batterier og opladere, hvis forsegling er brudt af forbrugeren. 
 7. Når Accurate B.V.'s tekniske specialist har konstateret, at der er foretaget ændringer i produktet.

 

Artikel 9 - Prisen

 1. I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
 2. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse og inden forbrugerens modtagelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser eller kontraktmæssige bestemmelser.
 3. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse og før forbrugerens modtagelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det, og:
 4. de følger af retsforskrifter eller kontraktlige bestemmelser, eller
 5. forbrugeren har mulighed for at opsige aftalen fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 6. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.
 7. Der tages forbehold for tryk- og sætningsfejl eller indtastningsfejl i alle priser. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl eller skrivefejl. I tilfælde af trykfejl, sætningsfejl eller skrivefejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.

 

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

 1. Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til forsvarlighed og/eller anvendelighed og de gældende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.
 2. En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren på grundlag af aftalen.
 3. Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter levering. Produkterne skal returneres i deres originale emballage og i ny stand.
 4. Entreprenøren forbeholder sig til enhver tid ret til at kræve forkert leverede produkter tilbage. Selv når forbrugeren ikke har informeret iværksætteren.
 5. Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Virksomheden er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen form for rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af produkterne.
 6. Forbrugeren er forpligtet til at give en udførlig reklamationsbeskrivelse, når han/hun ønsker at påberåbe sig garantien. Forbrugeren skal have overholdt sikkerhedsbestemmelserne. Hvis det fremgår af den omfattende reklamationsbeskrivelse, at dette ikke er tilfældet, forbeholder iværksætteren sig ret til at afvise garantikravet, uanset om det er efter en undersøgelse eller ej.
 7. Cykelbatterier er naturligvis udsat for slitage. Når iværksætteren får et cykelbatteri returneret til undersøgelse i forbindelse med et garantikrav, anvendes nedenstående afvisningskriterier:
 • Under afladning afbrydes batteriet tidligere end den indstillede afbrydelsesspænding.
 • Ved et spændingsfald på mere end 2 volt, når den er belastet med 10A
 • Når mere end 20 % af det oprindelige indhold (udtrykt i Ah) er forsvundet inden for to år.

      8. Garantien gælder ikke, hvis: 

 • Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand. Alle produkter er forseglet. Hvis forseglingen brydes eller fjernes, bortfalder garantien;
 • De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet uforsigtigt eller er blevet behandlet i strid med iværksætterens anvisninger og/eller anvisningerne på emballagen;
 • Manglerne skyldes helt eller delvist regler, der er eller vil blive pålagt af staten om de anvendte materialers art eller kvalitet;
 • Forbrugeren skal til enhver tid overholde de sikkerhedsanvisninger, der blev sendt sammen med ordrebekræftelsen og fakturaen. Hvis det er tydeligt, at sikkerhedsforskrifterne ikke er blevet overholdt, kan iværksætteren afvise garantikravet.
 • Når det efter en undersøgelse konstateres, at manglen skyldes en vandskade. Forbrugeren har pligt til at sikre, at produkterne ikke kommer i kontakt med uforholdsmæssigt store mængder vand.

 

Artikel 11 - Levering og fuldbyrdelse

 1. Virksomheden skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af produktbestillinger og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenesteydelser. Virksomheden sender kun ordrer til lande, der kan vælges i kassen.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
 3. Med forbehold af det, der er anført i stk. 4 i denne artikel, vil virksomheden udføre accepterede ordrer med passende hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger. Forbrugeren har ikke ret til nogen form for erstatning.
 4. Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder af nogen af de nævnte betingelser. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til erstatning.
 5. I tilfælde af opløsning i henhold til stk. 3 i denne artikel tilbagebetaler iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter opløsningen.
 6. Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved leveringen skal det på en klar og forståelig måde meddeles, at en erstatningsartikel er ved at blive leveret. For erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved eventuel returnering afholdes af iværksætteren.
 7. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant, der på forhånd er udpeget og gjort bekendt med iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Opsigelse

 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter, med forbehold af aftalte opsigelsesregler og en maksimal opsigelsesfrist på en måned.
 2. Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter, når som helst mod udløbet af den tidsbegrænsede periode med forbehold af aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
 3. Forbrugeren kan ændre de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
 • ophøre til enhver tid og ikke være begrænset til at ophøre på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
 • i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;
 • altid ophøre med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Udvidelse

 1. En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som har til formål at sikre regelmæssig levering af produkter, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. En tidsbegrænset aftale, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel på højst en måned.

Varighed

 1. Hvis en aftale har en løbetid på mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte løbetid.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Forbrugeren kan foretage betalinger ved hjælp af de betalingsmetoder, som Accurate B.V. tilbyder. Hvis ikke andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales inden for 7 arbejdsdage efter begyndelsen af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede refleksionsperiode.
 2. Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller nævnt til iværksætteren, til denne.
 3. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side har iværksætteren ret til at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren er blevet informeret om på forhånd, med forbehold af lovmæssige begrænsninger.
 4. I webshoppen har forbrugerne mulighed for at betale med følgende betalingsmetoder: iDeal, kreditkort, Klarna postpayment.

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi dig betalingsmetoden postbetaling. Betalingen skal ske til Klarna. Du kan finde flere oplysninger i Klarnas brugsbetingelser. Du kan finde generelle oplysninger om Klarna her. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet af Klarna i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslov og som beskrevet i Klarnas fortrolighedserklæring.

 

Artikel 14 - Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Reklamationer vedrørende aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren med en fuldstændig og klar beskrivelse inden for 7 dage, efter at forbrugeren har konstateret manglerne.
 3. Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14-dagesperioden med en meddelelse om modtagelse af klagen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst, opstår der en tvist, som kan gøres til genstand for tvistbilæggelse.
 5. Forbrugeren skal først henvende sig til ejeren af webshoppen, hvis han/hun ønsker at klage. For klager, som ikke kan løses ved fælles overenskomst, skal forbrugeren kontakte Stichting WebwinkelKeur, som gratis vil mægle. Hvis der ikke kan findes en løsning, har forbrugeren mulighed for at få sin klage behandlet af det uafhængige tvistbilæggelsesudvalg, der er udpeget af Stichting WebwinkelKeur; afgørelsen er bindende, og både den erhvervsdrivende og forbrugeren accepterer denne bindende afgørelse. Indbringelse af en tvist for dette tvistudvalg medfører omkostninger, som forbrugeren skal betale til det pågældende udvalg. Det er også muligt at registrere klager via den europæiske ODR-platform.
 6. En klage suspenderer ikke den erhvervsdrivendes forpligtelser, medmindre den erhvervsdrivende skriftligt anfører andet.
 7. Hvis operatøren finder en klage berettiget, vil operatøren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

 

Artikel 15 - Tvister

 1. Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser vedrører, er udelukkende underlagt nederlandsk lov. Selv hvis forbrugeren er bosat i udlandet.
 2. Wiener Salgskonventionen finder ikke anvendelse.

 

Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse almindelige forretningsbetingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal være nedfældet skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en varig databærer.

Hvordan opretter jeg en erhvervskonto? magnaicons/chevron-down

Klik på "Erhvervskonto" øverst til højre på webstedet. Hvis du endnu ikke har oprettet en erhvervskonto, skal du klikke på "Åbn en erhvervskonto". Hvis du allerede har en erhvervskonto, kan du nemt logge ind ved at klikke på "Login til erhvervskunder" og udfylde de korrekte oplysninger.

Når du klikker på "åbn en erhvervskonto", bliver du sendt videre til en side, hvor du kan udfylde dine oplysninger, f.eks. dit navn, e-mail, firmanavn, adresse osv. Klik derefter på "At sende", og din anmodning om en erhvervskonto vil snart blive behandlet.

Når ansøgningen om en erhvervskonto er blevet godkendt, vil du modtage en e-mail med yderligere instruktioner.

Hvordan kan jeg afgive en ordre som virksomhed? magnaicons/chevron-down

Du kan afgive en forretningsordre via din forhandlerkonto. Har du ikke en erhvervskonto endnu? Klik derefter her for at oprette en erhvervskonto. Bestilling med en erhvervskonto er det samme som med en almindelig konto. Via din forhandlerkonto kan du se priserne uden moms og eventuelle rabatter ved køb. Kan De ikke se de justerede priser? Så anbefaler vi, at du tjekker dit momsnummer. Hvis du har store eller specielle forespørgsler, bedes du kontakte vores kundeservice.

Kan min ordre blive leveret til forskellige steder? magnaicons/chevron-down

Ordrer kan kun leveres til én leveringsadresse. Når produkter skal leveres til flere forskellige steder, skal der afgives flere ordrer til de forskellige leveringssteder.

Har du stadig spørgsmål om forretningsordrer? magnaicons/chevron-down

Kontakt venligst vores kundeservice for alle andre spørgsmål vedrørende forretningsordrer og forretningssamarbejde med batteri-til-elcykel.dk.

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Er du ikke sikker på, hvilket batteri du skal bruge? Er du ikke sikker på, hvilket batteri du skal bruge?

Er du ikke sikker på, hvilket batteri du skal bruge?

Har du brug for personlig assistance? Har du brug for personlig assistance?

Har du brug for personlig assistance?

Kontakt os

Wij staan altijd voor u klaar! Heeft u vragen over onze producten, uw bestelling of heeft u hulp nodig bij het navigeren op onze website? Ons klantenservice team is hier om u te helpen.

Produktet er blevet føjet til din indkøbskurv

Subtotal for din ordre

Bestil nu! Vis indkøbskurv magnaicons/cart